Vil du bli Madla IL sin UEGO-ambassadør?

Uego er et samarbeidsprosjekt rettet mot samfunns- og verdiarbeid. Klikk inn for mer informasjon.

Dette er Uego

Presentasjon av Uego-prosjektet for klubbene i NFF Rogaland. 

Uego er et samarbeidsprosjekt mellom NFF Rogaland og Sparebanken Vest, rettet mot samfunns- og verdiarbeid. 

Målsetting for Uego:

Hensikten med Uego er å gjøre alle fine, positive begrep om til praktiske handlinger for hverandre i hverdagen. Uego ønsker fokus og bevisstgjøring på å skape gode verdier i klubben, samt at medlemmene involveres, og selv kommer med gode forslag og ideer til hvordan man kan fremme verdiene i egen klubb. Medlemmene skal selv være med å ta ansvar for å ha et godt miljø og gode holdninger i klubben, men klubben må legge til rette for det.

Uego-ambassadørens oppgaver

Uego-ambassadøren skal ha god kjennskap til Uego, og fungere som et bindeledd mellom styret i klubben og alle lagene. Målet er å kvalitetssikre at Uego-prinsippene, gode holdninger, inkludering og verdier, blir implementert ut på lagsnivå gjennom aktive handlinger i hverdagen. Fokus og bevisstgjøring på lagene med hva hver enkelt selv kan bidra med for å skape best mulig miljø i laget og i klubben. Uego-ambassadørene vil også ha kontakt med NFF Rogaland, som vil informere og innkalle til to-tre fellessamlinger i året.

Synes du at dette virkerinteressant og kunne tenkt deg å være Madla IL sin UEGO-ambassadør. Ta kontakt med daglig leder Morten på morten@madlail.no.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift