Fotballforsikringen 2019

If Skadeforsikring er NFF sin samarbeidspartner på Fotballforsikringen. Klikk inn for infoskriv mot 2019.

If Skadeforsikring er NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen.

Generelt

 • Fotballforsikringen 2019 gjelder fra og med 1. mars 2019 til og med 29.februar 2020.
 • Fotallforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av medlemmene.
 • All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk.
 • Forsikringsbevis- og vilkår finner du på www.fotballforsikring.no
 • Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen

Forsikring av barn 0-13 år (NIFs Barneidrettsforsikring)

 • Gjensidige Forsikring er Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner.
 • Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år.
 • Barneidrettsforsikringen er innlemmet i Skadetelefonen.
 • Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

Lagsforsikring 13-19 år
Det er klubbens ansvar at spillere har *gyldig forsikring.

*Gyldig forsikring 13-19 år
Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Lagsforsikring senior
Det er klubbens ansvar at spillere har *gyldig forsikring.

*Gyldig forsikring senior
Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt av klubben innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

SPILLERE UTEN GYLDIG FORSIKRING

 • ER IKKE FORSIKRET
 • ER IKKE SPILLEBERETTIGET
 • HAR IKKE TILGANG TIL SKADETELEFONEN

Faktura for lagsforsikring for påmeldt lag senior blir sendt klubbene via e-post fra NFF i mars måned.

 • Betalingsfrist for lagsforsikring senior er 14 dager.
 • Betales forsikringspremien innen fristen vil spillerne på det aktuelle laget være forsikret med virkning fra 1. mars 2019.
 • Dersom lagforsikringen ikke betales innen betalingsfristen innebærer dette at ingen av spillerne er forsikret, verken på trening eller i kamp.

Trekking av lag
For påmeldte lag som trekkes innen 1. mars får klubben tilbakebetalt hele forsikringspremien
For påmeldte lag som trekkes innen 1. mai får klubben tilbakebetalt 75 % av forsikringspremien
For påmeldte lag som trekkes 1. mai eller senere må klubben betale hele forsikringspremien

Trener, leder og dommer
Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen.

Utvidet forsikring
Utvidet forsikring kan kjøpes for spillere og dommere i alle aldersgrupper og bestilles elektronisk via www.fotballforsikring.no

Madla IL oppfordrer å ta en utvidet forsikring.

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift