Madla IL

Trenerveileder

Trenerveileder

Formålet med en trenerveileder er å være en støtte og hjelpe funksjon for barne- og ungdomstrenere i klubbene, samt å motivere trenere til å bruke de hjelpemidlene som ligger til grunn for å gjennomføre trening og kamper ihht sportsplan og skoleringsplaner. Trenerveilederen vil IKKE gi instrukser, men være rådførende og motiverende i denne sammenheng.

Veileder vill observere trening og kamp som dere trenere gjennomfører, og gi tilbakemelding til dere etter trening og kamp. Veiledningen vil ta utgangspunkt i NFF´s skoleringsplan og Madla IL sin sportsplan, hvor aktivitetsprinsippene, læringsmomenter, relasjon, kommunikasjon og mestring er sentrale momenter.

Veiledningen vil være en god mulighet til å utveksle erfaringer og utfordringer som vi har i trenings- og kamp hverdagen, og vil bidra til at vi sammen kan skape et godt miljø for erfaringsoverføring som er til spillerens og klubbens beste.

Madla sin intensjon med trenerveiledere er:
"Intensjonen er å løfte den sportslige helheten i klubben slik at trenerveilederen kan være med i stor grad og veilede, videreutvikle og løfte kompetansen til andre trenere i klubben slik at vi skaper en god utviklingsarena som er spillerens best i fokus.

Vi ønsker å skape flere trenerveiledere i framtiden slik at vi skaper en «blå tråd» i tråd med NFF Visjon om flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Største del av klubbens frivillige er foreldretrenere og vi ønsker å utvikle disse til å være aktive trenere slik at arbeidet på feltet er best mulig."

Veiledningen er et tilbud fra Madla IL til alle trenere. For å avtale veiledning kan dere sende mail til Frode Breivik (trener G2007 og trenerveileder):

Mail: frode.breivik@breitara.net
Mob: 915 85 903

 

 

Kontaktinformasjon til Madla IL
Adresse:Regimentveien 101
Telefon:51554110
Mail:post@madlail.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift