Madla IL

Retningslinjer for nettsider og sosiale medier

Retningslinjer for nettsider og sosiale medier

Madla IL er opptatt av at hver treningsgruppe/lag har «levende» nettsider som suppleres med små nyheter, linker til nyheter på nettsidene og bilder på Madla IL offisielle Facebook side og Hjemmeside. Ved utstrakt bruk av nettsidene vil kommunikasjon og informasjon om laget bli gjort tilgjengelig for flest mulig, både utøvere, foresatte og andre interesserte.

Bruk av bilder

Bilder av identifiserbare personer skal ikke publiseres uten aktivt samtykke fra de involverte personene. Dette vil si at hver person som er avbildet må individuelt takke ja, enten muntlig eller skriftlig, til at ett eller flere bilder blir publisert på internett. For barn under 15 år skal også en foresatt gi samtykke. Hver lagleder administrerer samtykke slik det finnes mest praktisk. Forslag til samtykke skjema i denne link.

Spesielt når man bruker bilder av mindreårige er det viktig at man velger bilder som framstiller barna på en positiv måte. Vær forsiktig med bruk av bilder der barn har lite klær (f.eks. badeklær), og publiser aldri bilder med høy oppløsning. Prøv å unngå bruk av nærbilder, ta heller bilder på avstand.

Situasjonsbilder eller oversiktsbilder, der aktiviteten heller enn personene er motivet og hvor ingen av personene er identifiserbare, kan publiseres uten tillatelse fra personene på bildet.

Bilder som faller utenfor retningslinjene

Dersom du oppdager bilder som Madla IL medlemmer har publisert og som faller utenfor retningslinjene våre, oppfordres du til snarest å melde dette til dagligleder@madlail.no.

Bruk av sosiale medier

Madla ILs bruk av sosiale medier skal ikke bidra til et press for at barn og unge skal bli medlemmer av sosiale nettverk. Husk at alle sosiale nettverk har en aldersgrense som skal respekteres.

Utover Madla ILs offisielle Facebook side er det opptil hver treningsgruppe å opprette lukkede grupper på Facebook for å administrere gruppen. Mange lagledere har imidlertid god erfaring med bruk av apper som SPOND for å administrere aktivitetene i gruppen, og det oppfordres blant annet pga aldersgrenser til å vurdere dette som alternativ til Facebook.

Nettvettregler

  1. Bilder og tekst skal ikke inneholde elementer av ironi, mobbing, usaklig negative kommentarer
  2. Respekter alltid opphavsrettigheter (man kan ikke fritt publisere bilder man finner gjennom f.eks. Google søk)
  3. Inaktive Facebook grupper skal legges ned
  4. Husk å være en god ambassadør for Madla IL på nett

Mer informasjon

Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag, idrettskretser og særforbund om å gjøre retningslinjene for publisering av bilder og film kjent i sin organisasjon.

Retningslinjene ligger her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/

ADM

Kontaktinformasjon til Madla IL
Adresse:Regimentveien 101
Telefon:51554110
Mail:post@madlail.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift