Madla IL

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet

Hvordan vi ferdes i trafikken gjelder i stor grad også våre medlemmer, deres foreldre/foresatte og ellers alle som kjører til og fra trening og kamp med våre medlemmer.

Det er utarbeidet et sett med regler og retningslinger som det er viktig at dere leser. Dette er også informasjon som skal gis på trenerforum, foreldremøter osv.

I 2016 har vi gjort følgende innen trafikksikkerhet: kjøre et gratis ledsagerkurs hos G.Haugsgjerd Trafikkskole. I tillegg har vi mottatt støtte fra SR-Bank stiftelsen til nytt og sikkert gjerde langs Regimentveien + ekstra ballsikringsnett bak målet på Madlabanen mot nord.

Under høstens trener-/lederforum skal vi ha et 10-15 minutters innlegg om trafikksikkerhet. Vi vil gjøre trenere/foreldre/foresatte oppmerksomme på viktigheten av sikkerhet når de kjører med sine og andres barn til og fra trening/kamp.

Fotballhverdagens mange treninger, kamper, turneringer og møtevirksomhet medfører et betydelig antall kjørte kilometer, både for spillere, ledere og foreldre. En kvalitetsklubb tar ansvar for at all transport i forbindelse med klubbens aktiviteter skjer på en trygg måte.

 

Kontaktinformasjon til Madla IL
Adresse:Regimentveien 101
Telefon:51554110
Mail:post@madlail.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift