Madla IL

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok

Organisasjonsplanen er byttet ut med Klubbhåndboken.

Hensikten med klubbhåndboka er å gi overordnede rammebetingelser og retningslinjer for klubbens drift og aktivitet. Gjennom klubbhåndboka vil det være enklere å lede i klubbhverdagen, og den vil være et oppslagsverk ved behov. Klubbhåndboka vil gjøre det enklere å vite hva man skal forholde seg til, slik at man kan unngå diskusjoner om hvordan ting skal gjøres. 

I klubbhåndboka finnes oversikt over klubbens visjon, verdisett og intensjonen klubben drives etter i tillegg til målsettinger, organisering og funksjonsbeskrivelser. Klubbhåndboka er en viktig del av klubbens kultur og miljø.

Klubbhåndboka er til bruk for trenere, lagledere/oppmenn, lagkontakter, styremedlemmer og eventuelt andre med en eller flere funksjoner i klubben, samt foresatt/foreldre.
 

Klubben har nå en klubbhåndbok i henhold til NFFs mal for nivå 1

Kontaktinformasjon til Madla IL
Adresse:Regimentveien 101
Telefon:51554110
Mail:post@madlail.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift