Madla IL

Handlingsplan

Handlingsplan

Emne: Handlingsplan 2017-2020 vedtatt på årsmøtet 2016 den 23.2.2017.

Til alle ledere, trenere, og støtteapparat.

Forrige handlingsplan for Madla IL var gjeldende for 2013-2016. Handlingsplanen 2017-2020 avløser denne. Den foreslåtte handlingsplanen bygger på NFF’s handlingsplan for 2016 i tillegg til at den har noen mer klubbspesifikke satsningsområder.

Vi ønsker at planen skal bli en ordentlig rettesnor for hele organisasjonen og ber alle lese denne nøye, og spille på lag i forhold til de rammene planen setter for klubbens prioriteringer. Konkrete aksjonspunkter vil bli generert fra handlingsplanens rammer og implementert av utvalg til enhver tid bestemt av klubbens styre. Hovedfokuset er på å utvikle klubben som helhet der vi har valgt ut følgende hovedsatsingsområder.

  • Kvalitetsklubb
  • Jenter
  • Trener- og spillerutvikling
  • A-lagene
  • Anlegg og klubbhus

Arbeidet med handlingsplanen skal være godt forankret i organisasjonen og således er vi åpne for innspill fra samtlige medlemmer. Innspill kan sendes inn til Morten Tønnessen som vil samle disse i egen agendapost på årets styremøter.

Handlingsplan ligger som vedlegg til høyre.

Kontaktinformasjon til Madla IL
Adresse:Regimentveien 101
Telefon:51554110
Mail:post@madlail.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift