Madla IL

Fair Play

Fair Play

Fair Play

Våre utfordringer:

 • Bevisstheten om fair play i hele klubben og rundt lagenes kamper
 • Dårlig oppførsel overfor dommere og motspillere/medspillere skal unngås

Dette prioriterer vi:

 • Fair play skal være en del av klubbens og trenerens daglige ansvar. Fair play programmet skal være en del av klubbens rammeverk
 • Hvert lag skal gjennomgå fair play - reglene før hver sesong med foreldre, trenere og spillere
 • I Madla vil vi at kampverter skal være synlige i forbindelse med våre lags hjemmekamper
 • En av styremedlemmene utnevnes som Madlas fair play ansvarlig

 

Hva er Fair Play?

 

For spillere 

Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det er kanskje enkelt å si, men hva betyr det?

Fair Play betyr at du som spiller må:

 • Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater
 • Unngå stygt spill og filming
 • Skape trygghet og god lagånd på banen

Fair Play-ånden skal vokse fram ved:

 • VÅ trene og spille kamper med godt humør
 • Å behandle motstanderne med respekt
 • Å hjelpe skadet spiller uansett lag
 • Å takke motstanderen etter kampen
 • Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren

For foresatte og foreldre

Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk fotball. Det er fint om også dere bidrar til trivsel og fair play i fotballmiljøene!

Ta ansvaret og tenk over følgende:

 • Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge
 • Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet
 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
 • Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning
 • Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente
 • Stimuler til deltakelse - uten noen form for press

Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

 

For trenere og ledere

Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.

Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:

 • Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
 • At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie
 • Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser
 • At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk
 • Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også spillet

 

Fair Play-hilsen

I alle fotballkamper som spilles i Norge skal det gjennomføres Fair Play-hilsen. Dette gjøres både før og etter kampen. Fair Play-hilsen før og etter kampen er et av de tiltakene som innføres fra 2006 i alle de ca. 330.000 fotballkampene som spilles i Norge hvert år.

Lagene stiller opp på to rekker mot hverandre og foretar håndhilsen før kampstart. Dette skal gjøres midt på banen med dommer eller dommertrio til stede i midten.

Det samme skal gjøres etter kampen. Lagene stiller opp på to rekker midt ute på banen og takker for kampen med dommer eller dommertrio til stede i midten.

Laglederne på begge lagene er sammen ansvarlig for at prosedyren skjer på denne måten.

Slik skal Fair Play-hilsen gjennomføres før kampen:

hjemmelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp

lagkapteinen står først i rekken og leder an laget, lagleder er sist i rekken

hjemmelaget hilser først på dommer eller dommertrio, deretter bortelagets kaptein og de øvrige spillerne

til slutt hilser bortelagets spillere på dommer eller dommertrio ledet an av kapteinen

Slik skal Fair Play-hilsen gjennomføres etter kampen:

bortelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp

lagkapteinen står først i rekken og leder an laget, lagleder er sist i rekken

begge lagene takker for kampen på samme måte som før kampen

NFF oppfordrer dommerne til å tilrettelegge for at Fair Play-hilsen blir gjennomført før og etter kampen, og at dommerne forklarer lagene hvordan prosedyren skal være dersom de ikke kjenner dette

 

Det handler om respekt, ikke sant?

Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!

Gjennom avtalen mellom Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Tipping AS, er Norsk Tipping generalsponsor for området Fair Play. NFF og Norsk Tipping vil jobbe aktivt sammen for å styrke arbeidet med Fair Play i hele norsk fotball.

NFFs hovedmål er å skape en bedre fotballaktivitet ute i våre mer enn 25.000 lag. Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) er våre prioriterte målgrupper, men alle i fotballfamilien skal trives og ha det gøy med fotballen.

Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i klubben sin. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunner.

Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

Norges Fotballforbund og Norsk Tipping arbeider sammen om en aktivitetsplan for å styrke arbeidet med Fair Play gjennom konkrete tiltak ut mot de ulike målgruppene i fotballen.

NFF og Norsk Tipping vil samarbeide med klubbene for å bevisstgjøre følgende tre områder innenfor Fair Play:

På lag mot mobbing

Vi tar avstand fra mobbing, både i og utenfor fotballmiljøene. Fotballen skal være en positiv og trivselsfremmende aktivitet for alle.

 

Fargerik Fotball - mot vold og rasisme

Vi tolererer ingen form for rasisme eller vold i fotballen. Fotballen skal være åpen og inkluderende for alle.

 

Spill fair!

Vi skal sammen sørge for at fotballen preges av fairspillende aktører, både på og utenfor fotballbanen. Trenernes og spillernes holdninger til medspillere, motspillere og ikke minst dommere, må preges av respekt og forståelse i alle sammenhenger. Alle tilknyttet toppfotballen må være seg sitt ansvar bevisst som forbilder for barn og ungdom. Negativ atferd sprer uheldige signaler til alle de hundretusener som er involvert i norsk fotball.

 

La oss sammen ta norsk fotball et steg videre - også på dette området!

Kontaktinformasjon til Madla IL
Adresse:Regimentveien 101
Telefon:51554110
Mail:post@madlail.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift