Madla IL

Reiser

Reiser
RELATERTE DOKUMENTER
Dana Cup kontrakt
Retningslinjer turneringsdeltakelse Madla il
Styret i Madla IL har utarbeidet retningslinjer som skal følges når lag/spillere deltar på turneringer/cuper i regi av Madla IL.
Barnefotball (6-12 år)
1. Hvert lag foretar selv påmelding og betaling til eksterne turneringer.
2. Hvert lag i barnefotballen (6-12 år) får refundert påmeldingsavgift for 2 eksterne turneringer pr. år. Madlacupen blir arrangert hvert år, på høsten, denne er gratis for alle Madla ils lag og det forventes at lagene stiller opp og at foreldre er med på dugnad.
3. Kvittering leveres/mailes/sendes til post@madlail.no innen 01.12 deltakelses år for refusjon, eller Madla IL, Pb 588, 4090 Hafrsfjord. Husk kontonummer til refusjonsmottaker.
4. Refusjon utbetales ikke uten kvittering.

 
Ungdomsfotball (13-16 år), Junior og A-lag damer/herrer
1. Madla IL foretar påmelding og betaling til en vinterturnering Kvia Vinterserie/Vaulen vårcup) før sesongstart for alle 11’er lag (som ønsker) i ungdomsavdelingen. 
2. Madla IL organiserer felles tur til en storturnering i Norden (Dana Cup) hvert år. Alle 11’er lag får tilbud om deltakelse og støttes med 5 000,- av klubben. Lagene får kun 5 000,- i turneringsstøtte til denne klubborganiserte fellesturen.
3. Hvis laget ikke deltar på Kvia Vinterserie, Vaulen Vår cup eller Dana Cup kan laget selv foreta påmelding og betaling til andre turneringer. Hvert lag får refundert påmeldingsavgift til maks 2 turneringer pr. år. Kvittering leveres/mailes/sendes til post@madlail.no innen 01.12 deltakelses år for refusjon, eller Madla IL, Pb 588, 4090 Hafrsfjord. Husk kontonummer til refusjonsmottaker.
4.    Refusjon utbetales ikke uten kvittering. 

Kontaktinformasjon til Madla IL
Adresse:Regimentveien 101
Telefon:51554110
Mail:post@madlail.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift